Llistons de fusta de Paulòwnia en dimensions variables.